Slovakia

Heloro s.r.o.
HELORO, s.r.o.
Medená 5
811 02 Bratislava

IČO: 31 413 391
IČ DPH: SK2021027525
 
Office: Palatínová 39
945 01 Komárno
 
Mobil: +421 917 292 579
Tel/fax: +421 035 770 3009

E-mail:
heloro@heloro.sk
t.potasch@heloro.sk

Czech Republic

Heloro s.r.o.
HELORO CZ, s.r.o.
Na Václavce 1171/13
150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 247 81 631
IČ DPH: CZ 247 81 631
 
Office: Karlova 546,
266 01 Beroun
 
Mobil: +420 602 190 567

E-mail:
heloro@heloro.cz

Contact us