Celá řada vědců a uživatelů ve všech částech země byla ochotna nezaujatě prověřit vlastnosti ThermoShieldu. Již 18 let šetří lidé na celém světe, na Sibiři stejně jako v pouštních zónách států kolem Perského zálivu, s ThermoShieldem energii – a to v horku i v zimě. Spousta extrémně rozdílných problémů těchto klimatických zón se použitím ThermoShieldu vyřešila. Povrchy tenké několik desetin milimetru tak dnes dělají to, co dříve uměly jen tlusté zdi.

Proč by měli technologie nátěrů s termokeramickými membránami podpořit lidé také v mírnějších podnebných pásmech, jako je střední Evropa? Především pro to, aby ekologicky a zdravě bydleli.

Princip úspory energie, který je základem ThermoShield, je dnes vědecky nesporně prokázaný. Na následujících stranách najdete veškeré teoretické podklady a vědecké poznatky.
 

Následky bezmyšlenkovité izolace

Vlhkost a teplo – to jsou dva významné faktory, hrající roli v celoročních proměnlivých klimatických podmínkách. Oba jsou navzájem komplexně propojeny. Tato skutečnost se v průběhu masivního uvádění současných izolačních materiálů na trh spoustu let ignorovala.

V budoucnu se izolační materiály ovšem musí podrobit kritickému rozboru. Podle některých odborných sdělení dodnes neexistují žádné ověřitelné vědecké výzkumy, nesporně prokazující účinek izolace.V mnohých případech mohou být klasické izolační materiály rozhodně užitečné. Neměly by se ale bezmyšlenkovitě používat všude, neboť často způsobují vedlejší účinky, které nejsou ani hospodárné, ani zdravotně nezávadné.

Vědecky je možné tyto účinky zachytit teprve poté, co se zohlední také přenosy vlhkosti, vlivy záření a vlhkosti za nestabilních situací – tedy přesně běžné každodenní podmínky.

Na základě zkušeností s izolací našich domů prováděných již spoustu let se mezitím projevují škodlivé následky: růst plísní, řas a jiné nepříjemné změny původně zdravého klimatu bydlení a stavební substance. Matematicky vypočtené úspory energie neexistují nebo nejsou v žádném vztahu k ekonomickým nákladům.
 

Problémy vyhlášky o úspoře energie v praxi

Aby se omezila spotřeba energie na vytápění budov a přípravu teplé vody, vydala spolková vláda SRN k 1. únoru 2002 vyhlášku o úspoře energie (EnEV). V ní je obsažena také bývalá vyhláška o vytápěcích zařízeních (HeizAnlV) a vyhláška o tepelné ochraně (WschV).

Cílem vyhlášky je zlepšenou teplenou izolací, zabráněním tepelných mostů, využitím sluneční energie, lepšími okny a modernějšími vytápěcími a klimatizačními zařízeními snížit spotřebu energie u starých staveb i novostaveb. Spotřeba by v budoucnu neměla být vyšší než 7 litrů oleje nebo plynu na metr čtvereční a rok.

U novostaveb je od té doby standardem nízko energetický dům. Spousta starých staveb se energeticky sanuje. Autor vyhlášky musel mít ale sám pochybnosti o efektivnosti opatření, která zamýšlel, protože otevírá celou řadu osvobozujících skutečností, které mají zohlednit očekávané stavebně fyzikální a ekonomické problémy. Nestane se zde nakonec pravidlo výjimkou?

K tomu tisková zpráva ddp ze dne 6. dubna 2002:
 

Výjimky jsou možné

Jak uvedl Bernhard Riedl ze Svazu soukromých stavebníků, jsou v jednotlivém případě u vyhlášky pro úsporu energie možné výjimky nebo osvobození. Osvobození je např. možné v případě, že požadavky vedou kvůli zvláštním okolnostem na základě nepřiměřených nákladů nebo jiným způsobem k neoprávněné tvrdosti – když se náklady nevyprodukují úsporami. To je případ, kdy se dodatečnou izolací zhorší celková energetická bilance domu u masivní stavební metody - ve srovnání se solárními zisky, které stavební materiál předtím dobře přijímal a ukládal. Můžeme se nechat osvobodit, když se po provedení izolace spotřebuje víc energie než předtím, změna je tedy neekonomická. U stavebních památek jsou rovněž možné výjimky. Také když se izolací ohrozí stavební substance, např. tvorbou kondenzátu nebo plísní, je žádost o výjimku nebo osvobození slibující úspěch. Zdůvodněnou žádost podejte písemně a bez předepsané formy u příslušného stavebního dozorčího úřadu.

To tedy znamená, že energetická sanace starých staveb musí být především jedno: hospodárná. Zákon o úspoře energie, který tvoří základ pro vyhlášku o úspoře energie, sice předepisuje, že se musí šetřit energie, jakou technologií, to je ovšem ponecháno na vlastníku budovy. ThermoShield splňuje požadavky zákona o úspoře energie ve zvláštní míře, a proto se stále častěji používá k sanaci starých staveb.