Hlavní vlastnosti definující schopnost tepelné ochrany termokeramické membrány jsou následující:

  • Spektrální schopnost dělení lomu paprsků v IR a MIR je definovaná jednoduchým zpětným odrážením na „bubble“ a interferenčně spolupůsobícími efekty ve zhuštěném spojení.
  • Tepelná ochrana je substančně ovlivňována velikostním rozložením ve spojení.
  • Vzestup koncentrace keramických sfér vede k růstu spektrálně integrované schopnosti reflexe.
  • Maximum se dosáhne při koncentraci mezi 0,1 a 0,3 mm.

Obzvláště se ukázalo, že pro rozsah od 0 do 10 oC kalkulovaný ukazatel spektrálně integrovaného reflektovaného tepelného toku v tok, který je vyzařován pozadím, dosahuje objem b = 0,223 (třikrát lepší než cihla nebo beton)

Tento nález kvalifikuje ThermoShield jako spojení z keramických mikrosfér a pojiva v extrémně efektivní stavební materiál šetřící energii.

Vysoká efektivnost tepelné ochrany takovým spojením je mimo pochybnost, jak zjistili vědci po vyhodnocení výsledků zkoušek. K podrobným úvahám k ovlivňování vlhkosti se přidávají další geometrické příznaky nátěru (oblast vnitřního a vnějšího průměru; velikost rozptylu a koncentrace; optické parametry pojiva a poloměr pórů atd.).
 

Komplexní procesy tak lze pro ThermoShield shrnout následovně:

Na základě vlastností rozptýleného světla a reflexe odolných mikrosfér („bubble“) dochází k rozložení tepla bez zničení uvnitř membrány. Ve spojení s vodou, párou a poklesy teploty vznikají pozitivní efekty rozhodující pro pohodu obyvatel. O hospodárné zacházení s topnou nebo chladicí energií se starají zvětšený povrch a endotermické procesy termokeramické membrány.

Použitá keramická dutá tělíska (bubble) představují účinnou tepelnou bariéru. Teplo pojme obklopující pojivo (můstek) a tam se rychle a rovnoměrně rozloží. Procesy odpařování jsou tak možné, rovnoměrné a kontrolovatelné. Jsou odpovědné za teploty povrchu a tím za výměnu zářením.

Také letní teplená ochrana pomocí vnitřního nátěru a co největší výtěžek chladicího výkonu pro budovy se docílí jedinečnými endotermickými procesy v membráně. Flexibilní a rychlé reagování jsou silné stránky endotermické membrány ThermoShield.
 

Několik zajímavých čísel:

Jeden metr čtvereční hladkého povrchu se zvětší o trojnásobek až čtyřnásobek. V jednom metru čtverečním 0,3 mm membrány je obsaženo cca 12 m2 kulového povrchu. Pojivo může nabobtnat o jednu čtvrtinu, aniž by se uvolnilo od podkladu. Cca 380 ml vody se může aktivně přenést za hodinu a metr čtvereční.

Společně s dalšími technickými veličinami vytvářejí tyto vlastnosti žádoucí efekt při přenosu tepla spojeného s vlhkostí. Účinky na úsporu energie lze přesně kalkulovat.

Tolik k technice, která byla zapsána jako užitný vzor a přihlášena jako patent.

 

Jaký užitek vzniká a jak získáme reálný odhad úspory energie s ThermoShieldem?

Základním předpokladem pro úsporu energie je odolnost proti vnějším vlivům a hygrotermickým procesům moderního životního prostředí. Zabránění vzniku trhlin, výměna zářením, snížená konvekce a kontrolované zabránění kondenzátu na vnitřním a vnějším povrchu zachovají nejen opticky bezvadný dojem, ale jsou také energeticky účinné.

 

Kvalita produktů ThermoShield je určována dvěma rozhodujícími složkami:

za výkon produktů ThermoShield jsou odpovědné:

  • silanizované keramické mikrokuličky (klimatická keramika)
  • fakultativně synchronizující aktivátory v pojivu

Tímto se ThermoShield kvalitativně a kvantitativně liší jak od běžných kvalitních barev, tak i od napodobujících produktů.