Servis inštalovaných zariadení CZT a poradenská činnosť v oblasti KOGENERÁCIE - vysoko-efektívnej KVET

Výroba, distribúcia a veľkoobchodný predaj technických izolačných materiálov TROCELLEN

Komplexná oblasť chladiacich a vzduchotechnických zariadení, meranie a regulácia

Research and development on the area of renewable energy sources (RES) ...

Spoločnosti HELORO s.r.o. a COM-therm, spol. s r.o. tvoria skupinu firiem INTERKOM, a.s. a sú spoločne vlastníkmi novej, efektívnej technológie WHR (Využitie odpadného tepla zo spalín tepelných zdrojov), využiteľnej v oblasti aplikácie energetických systémov.

Tieto sesterské spoločnosti zaznamenali už v r. 2014 prezentovaním svojej novej technológie WHR na medzinárodnom poli výrazný prienik medzi popredné svetové výskumno – vývojové spoločnosti v oblasti vysokoefektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) s využitím obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov ( OZE ) úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve.

Spoznajte našu spoločnosť

We are member
of International
Gas Union
(IGU)
We are in partnership with SPP
We are company ...
Sme
certifikovanou
firmou
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

OUR REFERENCES