Spoločnosť  HELORO s.r.o. pôsobí na území Slovenskej republiky od r. 1992.  Prioritne sa zameriava na oblasti energetiky a vykurovania  a počas 17 - ročných skúseností z pôsobenia v oblasti vysoko-efektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) sa postupne zapojila aj do  oblasti výskumu a vývoja využitia obnoviteľných  a alternatívnych energetických zdrojov (OZE).  Vybudovala si dokonale zaškolený manažment so skúseným tímom servisných pracovníkov, držiteľov osvedčení, potrebných pre profesionálne vykonávanie odborných  činností.

Spoločnosti HELORO s.r.o. a COM-therm, spol. s r.o. tvoria skupinu firiem INTEKOM, a.s. a sú spoločne vlastníkmi novej, efektívnej technológie WHR (Využitie odpadného tepla zo spalín tepelných zdrojov), využiteľnej v oblasti aplikácie energetických systémov.

Tieto sesterské spoločnosti zaznamenali už v r. 2014 prezentovaním svojej novej technológie WHR na medzinárodnom poli výrazný prienik medzi popredné svetové výskumno – vývojové spoločnosti v oblasti vysokoefektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) s využitím obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov (OZE) úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve. IGRC2014 sa konala pod záštitou Medzinárodnej plynárenskej únie IGU a otvorila pre naše spoločnosti v r. 2015 priestor na publikovanie technológie v prestížnych odborných časopisoch v Nemecku, USA, Rusku a na Slovensku.

Celkový výsledok snaženia tímu odborníkov spoločností HELORO s.r.o. a COM-therm, spol. s r.o. sa dostavil veľkého uznania vo forme pozvania od samotnej Medzinárodnej plynárenskej únie IGU, ktorá ponúkla spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. pridružené členstvo v tejto svetovej renomovanej energetickej inštitúcii . Dňa 21. októbra 2015 bolo prijatie členstva na svojom zasadaní v Cartachene ( Kolumbia) potvrdené.

Prehľad podnikateľských aktivít a činností
spoločnosti HELORO s.r.o. : 

Divízia energetiky a vykurovania:

  • servis inštalovaných zariadení CZT spoločnosti COM-therm spol.s r.o. v Komárne
  • výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov ( OZE ) so synergickou väzbou na technológiu WHR
  • poradenská činnosť v oblasti KOGENERÁCIE - vysoko-efektívnej  KVET 

 

Divízia  izolačných materiálov:

  •  výroba, distribúcia a veľkoobchodný predaj technických izolačných materiálov TROCELLEN

 

Divízia chladenia a vzduchotechniky:

  • komplexnú oblasť chladiacich a vzduchotechnických  zariadení / meranie & regulácia 

 

Divízia motorových vozidiel :

  •  distribúciu a servis CNG vozidiel zn. ŠKODA

 

Divízia stavebných náterových hmôt:

  • distribúcia energeticky úsporných náterových hmôt THERMOSHIELD