Systém úspory energie – dlouhodobá ochrana – kolorace

ThermoShield je rodina multifunkčních špičkových povrchových nátěrů používaných především ve stavebnictví a to na fasády, střechy a interiéry.

Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu se starají o útulné, pohodové klima ve všech budovách. Pomáhají šetřit náklady na vytápění i klimatizaci a velmi účinně chrání fasády a střechy před škodlivými vlivy různých povětrnostních podmínek. Významně zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Přitom je ThermoShield v poměru cena/výkon stejně výhodný jako normální, vysoce kvalitní disperzní barva.

Produkty ThermoShield pocházejí z USA a velmi úspěšně se aplikují po celém světě již 18 let. Na evropském kontinentu jsou distribuovány a používány již od roku 1997. Také se zde od roku 2002 vyrábí. ThermoShield pro své vynikající, vysoce nadstandardní a pro nátěrové hmoty neobvyklé vlastnosti, všude poutá velkou pozornost. V uplynulých letech bylo produkty ThermoShield ošetřeno v celé Evropě více než 4 000 budov.
 

ThermoShield chrání váš dům, vaše zdraví i vaši peněženku

Aplikovaný ThermoShield postupně transportuje ze stavební konstrukce vlhkost, kterou zdivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetřený plášť budovy se přitom chová jako lidská kůže při pocení. Při difúzním odpařování je z povrchu stěny odnímáno teplo. Vnitřek budovy se tak účinně zbavuje nadbytečného tepla. Aby tento důležitý proces mohl probíhat nerušeně, nátěr je chráněn vlastní reflexí škodlivého podílu slunečního záření před zničením. Proti nežádoucímu zahřívání povrchu budovy osluněním, působí ThermoShield v souhře s pojivem nezávisle na použitém barevném odstínu. Výsledek: v letních měsících dochází k citelnému poklesu teploty v interiéru a snížení nákladů na klimatizaci.
 

Pouze suchý plášť v zimě hřeje

ThermoShield Exterieur současně připravuje budovu v letních měsících na zimu. Zdivo se vysušuje a získává lepší tepelně izolační vlastnosti a vyšší schopnost akumulovat teplo. Stává se tak zásobníkem tepla a víme, že proti zimě nás ochrání suchý plášť. Budově dostačuje menší topný výkon, protože „zásobník – zdivo“ je dostatečně naplněný a vyprazdňuje se jen pomalu. Uvnitř budovy obyvatelé vnímají zvýšení teploty na vnitřním povrchu obvodových stěn. Z toho vyplývá vyšší komfort bydlení při nižším topném výkonu.

PRODUKT

Procesy transportu vlhkosti a termické děje probíhají neustále také v následujících letech. Když vyndáme skleněnou nádobu z ledničky do tepla, vytvoří se na její vnější straně značné množství kondenzované vody. Stejný děj probíhá i ve zdivu, když se po zimních měsících opět otepluje. Vlhkost vzduchu na venkovních stěnách se sráží a hned se zase odpařuje. O přísun média pro chlazení budovy je tedy permanentně postaráno. A také o suché stěny v zimním období.

 

Velká vzhledová rozmanitost – jednoduché zpracování

ThermoShield se tónuje v celé řadě aktuálních trendových barev. Pomocí počítačového programu pro míchání barev ThermoShield lze realizovat přes 4 000 různých barevných odstínů. Najdete tak barvu, která se vám líbí.

Produkty ThermoShield se zpracovávají jako konvenční barvy. Lze je bez problémů nanášet na podklady jako omítka, beton nebo kov, speciální úpravy nebo zvláštní přípravy nejsou zapotřebí. Nanášení se provádí válečkem nebo štětcem, u větších ploch lze použít také airless stříkací přístroje. Ochranná membrána zasychá plynule. Během zpracování, ani po jeho skončení se neuvolňují žádné zdraví škodlivé výpary.

 

Pro vaši jistotu – doložená účinnost

Mechanismy účinku ThermoShield jsou doložené četnými zkouškami, testy a referencemi. Vedle technických parametrů byly prověřovány především vlastnosti významně ovlivňující úspory energie. Jak výsledky praktických aplikací při výstavbě obytných budov a průmyslových objektů na celém světě, tak i vědecké výzkumy a měření renomovaných institutů a univerzit, vedly dokonce k podání patentových přihlášek. Velmi pozitivní reference zaručují jistotu dlouhodobého zachování funkcí ochrany staveb a přínosy pro úsporu energie.

ThermoShield je špičkový ekologický produkt, který nabízí velké spektrum možností úpravy, po dlouhou dobu chrání stavební konstrukci, vytváří zdravý životní prostor a příjemné klima v místnosti.