Pri prevádzke vykurovacích, chladiarenských armatúr zabezpečí ideálnu izoláciu v teplotnom rozsahu od -40 oC do +95 oC. Zabraňuje kondenzácii vodnej pary a znižuje tepelné straty.
 

Potrubné izolácie

 

Materiál

 

  • Chemicky zosietená polyetylénová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou

 

Uplatnenie v praxi

  • Hrúbka steny potrubnej izolácie 10 mm – znižuje tepelné straty na potrubí o 60 %.
  • Na ochranu pred kondenzáciou vodnej pary studenovodného potrubia stačí 5 mm hrúbka potrubnej izolácie.
  • Na izoláciu potrubia teplovodného vykurovania v studených miestnostiach je potrebná 10 – 20 mm potrubná izolácia.

Vplyvom uzavretej bunkovej štruktúry je nasiakavosť hmoty vodou minimálna a samostatná polyetylénová hmota – ani pri zástavbe, ani pri používaní nie je citlivá na vlhkosť. Je odolná voči lúhom, kyselinám, olejom a neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Polyetylénová pena je ekologicky nezávadná a zodpovedá západoeurópskym ekologickým a zdravotným normám.