Jak funguje ThermoShield?

Membrána ThermoShield šetřící energii se skládá ze speciálního pojiva na vodní bázi, v němž se nacházejí miliony vakuovaných sklokeramických dutých tělísek (bubble) o malém průměru (0 až 120 mikrometrů).

Vrstva nátěru po zaschnutí polymerizuje v elastickou, hustou strukturu, která je ale zároveň propustná pro vodní páry, o tloušťce cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti této membrány se podílejí úsporách energie. Zásadně se však liší od tradičních představ o možnostech snížení energetických ztrát.
 

Bubble ”filtrují” tepelný proud v infračerveném rozsahu nízkých teplot a odrážejí a rozptylují až 25 procent tepla. Povrch membrány přitom vyzařuje třikrát méně tepla než např. cihla nebo beton (b = 0,25 %). Nepropustnost membrány pro vodu s dostatečně vysokou otevřeností pro difúzi vodní páry (”prodyšnost”) zaručuje vysychání stavebních hmot a zvětšuje jejich vlastní tepelný odpor. Tepelná ztráta se tímto navíc sníží o 7 až 9 procent.

Tak vzniká komplex z různých fyzikálních efektů, které lze všechny nalézt v tenké membráně. Vědecký výraz pro to zní: ”Povrchový nátěr s endotermickými efekty®”. Tímto se v konstrukcích chráněných pomocí ThermoShieldu sníží tepelné ztráty a zredukují se náklady na vytápění budovy o 20 – 30 %. Náklady na chlazení v létě, popř. v horkých klimatických pásmech se mohou u neizolovaných konstrukcí snížit o 30 až 60 procent.

Důsledky z vědeckých výzkumů sledují ve zvýšené míře také státní instituce, která se starají o energetickou účinnost staveb.

 

Úřad pro efektivitu energie Ruska tak uznal:

  • Nátěr má vlastnost rovnoměrně rozkládat teplo na povrchu konstrukce.
  • Nátěr (0,30 až 0,35 mm) prodlužuje dobu tepelné výměny mezit tepelným zdrojem a jeho okolím do stacionárního setrvání teploty téměř o 31 procent.
  • V místnosti dobře chráněné pomocí ThermoShield s regulací tepla činí úspora energie minimálně 22%.


V Německu byla v prosinci 2003 představena solárně tepelná omítka, v jejíž patentové přihlášce se doporučuje a uvádí ThermoShield jako vhodný nátěrový materiál.

 

Co říká výzkum?

Spojené stavební látky v sobě ideálním způsobem slučují přednosti různých materiálů. Tak vznikají stavební hmoty, které jsou současně tuhé a tažné, vodotěsné a tepelně izolující nebo vysoce pevné a lehké. Tenké (adaptivní) nátěry tohoto druhu již nemají konstantní vlastnosti, ale mění je samočinně na základě vnějších vlivů.

Prof. Dr. Ing. Bernd Hillemeier, Technická univerzita Berlín, v "Akademie-Journal" 1//2001

 

Účinnost produktů ThermoShield je

  • vědecky prokázaná
  • doložená výpočty
  • dlouhodobě osvědčená v praxi

 

Vědecká úvaha

Aby se chladničky efektivně chránily před teplem, začaly se před mnoha lety izolovat. Tato technika se brzy převzala i pro bytovou výstavbu. Německo přitom hrálo jak ve výrobě izolačních materiálů, tak i při vydávání nařízení o teplené ochraně budov roli předjezdce. Avšak s tím důsledkem, že inovace jiných materiálů a technologií, např. omítek nebo nátěrů, dodnes nacházejí (alespoň prozatím) málo povšimnutí.

Jinak vypadá situace v klimaticky extrémních zónách. Tam je stavebnictví nuceno kreativně hledat inovační řešení problémů a převádět je také do praxe bezprostředně po kritickém vědeckém a úředním prověření.