Celkový výsledok snaženia tímu odborníkov – t.j. prezentáciami a medzinárodnou  publikačnou činnosťou spoločností Heloro a COMtherm sa dostavil veľkého uznania vo forme pozvania od samotnej Medzinárodnej plynárenskej únie IGU, ktorá ponúkla spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. pridružené členstvo v tejto svetovej renomovanej energetickej inštitúcii . Dňa 21. októbra 2015 bolo prijatie členstva na svojom zasadaní Rady IGU v Cartachene ( Kolumbia) potvrdené.

Medzinárodná plynárenská únia IGU následne akceptovala nominácie delegátov spoločností HELORO s.r.o. a COM-therm spol.s r.o. pre činnosť v pracovnej skupine IGU – R&D, Innovation pre trojročné obdobie rokov 2015-2018. ( O pracovnom programe skupiny viac informácií na stránke Veda,výskum)

Zasadnutie Rady IGU v Cartachene

Zdroj: SLOVGAS - Odborný plynárenský časopis (http://www.szn.sk/slovgas/Casopis/2015/6/2015_6_13.pdf)