Na základe využitia širokého spektra skúseností, spoločnosť TROCELLEN vyvinula v oblasti hlukoizolácií také výrobky, ktoré zodpovedajú prísnym trhovým očakávaniam.

Stiahni si katalóg hlukoizolácie (PDF, anglický jazyk)
 

APLOMB 11

ZLOŽENIE :

  • Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovéj peny, kašírovaná kovovo naparenou fóIiou hrúbky 3mm.
  • Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m2).
  • Chemicky zosietená polyetylénová vrstva peny hrúbky 6 mm

ROZMERY : 1 X 2 metrové tabule
BALENIE : kartón ( 0,2x0,2x1,0 m )

POUŽITIE:

Na polyetylénové resp. PVC potrubia odpadových vôd. Hluk vody v potrubí sa zníži o – 15 dB. Na hlukoizolácie stien. V takomto prípade hodnotové ukazovatele predstavujú 500 HZ pri pohľade na krivku etalonu vo frekvenciách 1000 – 3150 : Rw = 26,0 dB
 

 

 

APLOMB 22

ZLOŽENIE:

  • Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovéj peny, kašírovaná kovovo naparenou fóIiou hrúbky 3mm.
  • Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m2).
  • Jedna penová vrstva kašírovaná tenkou čiernou fóliou Hrúbky 3 mm.

ROZMERY : 1 X 3 metrové tabule
BALENIE : kartón ( 0,2x0,2x1,0 m )

POUŽITIE:

Na podlahy a steny súkromných stavieb, zabraňuje prechodu hluku z jednej miestnosti do druhej, hodnotové ukazovatele predstavujú 500 HZ porovnávajúc s krivkou etalónu vo frekvenciách 1000 – 3150 : Rw = 24,5 dB

 

 

APLOMB AL/CL1

ZLOŽENIE :

  • Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovéj peny, kašírovaná pokovovanou AL fóliou hrúbky 3mm.
  • Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m2).
  • Chemicky zosietená PE vrstva hrúbky 6 mm.

ROZMERY : 1 X 1,5 m
BALENIE : kotúč

POUŽITIE:

Izolácia potrubí, stien, kabín hlučných priestorov, Kompresorových jednotiek v rámci VZT, vyslovene aj pre tie priestory kde je vyžadovaná požiaru odolnosť.