Úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014, konanej v dňoch 5.-8.09.2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve. IGRC2014 sa konala pod záštitou Medzinárodnej plynárenskej únie IGU a otvorila pre naše spoločnosti v r. 2015 priestor na publikovanie technológie v prestížnych odborných časopisoch v Nemecku, USA, Rusku a na Slovensku.