Názov projektu:

Priemyselný výskum a vývoj inovačných technológií pre oblasť energetiky

je spolufinancovaný Európskou Úniou
Cieľ projektu:
Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Hlavnou aktivitou projektu je:
Experimentálny vývoj, Priemyselný výskum a Realizácia inovačných opatrení
Termín realizácie:
05/2020 – 02/2023
Nenávratný finančný príspevok:
1 196 259,13 €
Názov a sídlo prijímateľa:
Heloro s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava
Miesto realizácie projektu:
KOMÁRNO