Spoločnosti HELORO s.r.o. a COM-therm, spol. s r.o. tvoria skupinu firiem INTEKOM, a.s. a sú spoločne vlastníkmi novej, efektívnej technológie WHR (Využitie odpadného tepla zo spalín tepelných zdrojov), využiteľnej v oblasti aplikácie energetických systémov.

Tieto sesterské spoločnosti zaznamenali už v r. 2014 prezentovaním svojej novej technológie WHR na medzinárodnom poli výrazný prienik medzi popredné svetové výskumno – vývojové spoločnosti v oblasti vysokoefektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) s využitím obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov ( OZE ) úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve.

Spoznajte našu spoločnosť