Ako funguje ThermoShield?

Membrána ThermoShield šetriaca energiu sa skladá zo špeciálneho spojiva na vodnej báze, v ktorom sa nachádzajú milióny vákuovaných sklokeramických dutých teliesok (bubble) o malom priemere (0 až 120 mikrometrov).

Vrstva náteru po zaschnutí polymerizuje na elastickú, hustú štruktúru, ktorá je ale zároveň priepustná pre vodné pary, s hrúbkou cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti tejto membrány sa podieľajú na úsporách energie. Zásadne sa však líši od tradičných predstáv o možnostiach zníženia energetických strát.

Bubble "filtrujú" tepelný prúd v infračervenom rozsahu nízkych teplôt a odrážajú a rozptyľujú až 25 percent tepla. Povrch membrány pritom vyžaruje trikrát menej tepla ako napr. tehla alebo betón (b=0,25%). Nepriepustnosť membrány pre vodu s dostatočne vysokou otvorenosťou pre difúziu vodnej pary ("priepustnosť") zaručuje vysychanie stavebných hmôt a zväčšuje ich vlastný tepelný odpor. Tepelná strata sa týmto naviac zníži o 7 až 9 percent.

Tak vzniká komplex z rôznych fyzikálnych efektov, ktoré môžeme všetky nájsť v tenkej membráne. Vedecký výraz pre toto znie: "Povrchový náter s endotermickými efektmi". Týmto sa v konštrukciách chránených pomocou ThermoShieldu znížia tepelné straty a zredukujú sa náklady na kúrenie budovy o 20 - 30%, náklady na chladenie v lete, popr. v teplých klimatických pásmach sa môžu pri neizolovaných konštrukciách znížiť o 30 až 60 percent.

Dôsledky z vedeckých výskumov sledujú v zvýšenej miere taktiež štátne inštitúcie, ktoré sa starajú o energetickú účinnosť stavieb.


Úrad pre efektivitu energie Ruska uznal:

  • Náter má vlastnosť rovnomerne rozkladať teplo na povrchu konštrukcie.
  • Náter (0,30 až 0,35 mm) predlžuje dobu tepelnej výmeny medzi tepelným zdrojom a jeho okolím do stacionárneho zotrvania teploty takmer o 31 percent.
  • V miestnosti dobre chránenej pomocou náteru ThermoShield s reguláciou tepla je úspora energie minimálne 22%.

V Nemecku bola v decembri 2003 predstavená solárne tepelná omietka, a v jej patentovej prihláške sa doporučuje a uvádza ThermoShield ako vhodný náterový materiál.

Čo hovorí výskum?

Spojené stavebné látky v sebe ideálnym spôsobom zlučujú prednosti rôznych materiálov. Tak vznikajú stavebné hmoty, ktoré sú súčasne tuhé a ťažné, vodotesné a tepelne izolujúce alebo vysoko pevné a ľahké. Tenké (adaptívne) nátery tohoto druhu už nemajú konštantné vlastnosti, ale menia ich samočinne na základe vonkajších vplyvov.

Prof. Dr. Ing. Bernd Hillemeier, Technická univerzita Berlín, v "Akademie-Journal" 1//2001

Účinnosť produktov ThermoShield je

  • vedecky dokázaná
  • doložená výpočtami
  • dlhodobo osvedčená v praxi


Vedecká úvaha

Aby sa chladničky efektívne chránili pred teplom, začali sa pred mnohými rokmi izolovať. Táto technika sa prevzala i pre bytovú výstavbu. Nemecko pritom hralo ako vo výrobe izolačných materiálov, tak aj pri vydávaní nariadení o tepelnej ochrane budov rolu predskokana. Avšak s takým dôsledkom, že inovácia iných materiálov a technológií, napr. omietok alebo náterov, dodnes nachádza (aspoň zatiaľ) málo pozornosti.

Inak vypadá situácia v klimaticky extrémnych zónach. Tam je stavebníctvo nútené kreatívne hľadať inovačné riešenia problémov a prevádzať ich taktiež do praxe bezprostredne po kritickom vedeckom a úradnom preverení.