Hlavné vlastnosti definujúce schopnosť tepelnej ochrany termokeramickej membrány sú nasledujúce:

  • Spektrálna schopnosť delenia lomu lúča v IR a MIR je definovaná jednoduchým spätným odrážaním na „bubble“ a interferenčne spolupôsobiacimi efektmi v zhustenom spojení.
  • Tepelná ochrana je substančne ovplyvňovaná veľkostným rozložením v spojení.
  • Vzostup koncentrácie keramických sfér vedie k rastu spektrálne integrovanej schopnosti reflexie.
  • Maximum sa dosiahne pri koncentrácii mezi 0,1 a 0,3 mm.

Obzvlášť sa ukázalo, že pre rozsah od 0 do 10°C kalkulovaný ukazovateľ spektrálne integrovaného reflektovaného tepelného toku na tok, ktorý je vyzarovaný pozadím, dosahuje objem b=0,223 (trikrát lepší ako tehla alebo betón).

Tento nález kvalifikuje ThermoShield ako spojenie z keramických mikrosfér a spojiva v extrémne efektívny stavebný materiál šetriací energiu.

Vysoká efektívnosť tepelnej ochrany takýmto spojením je mimo pochybnosť, ako zjistili vedci po vyhodnotení výsledku skúšok. K podrobným úvahám k ovplyvňovaniu vlhkosti sa pridávajú ďalšie geometrické príznaky náteru (oblasť vnútorného a vonkajšieho priemeru; veľkosť rozptylu a koncentrácia; optické parametre spojiva a polomer pórov atď.).

Komplexné procesy tak možeme pre ThermoShield zhrnúť následovne:

Na základe vlastností rozptýleného svetla a reflexie odolných mikrosfér („bubble“) docháza k rozloženiu tepla bez zničenia vo vnútri membrány. V spojení s vodou, parou a poklesmi teploty vznikajú pozitivne efekty rozhodujúce pre pohodu obyvateľov. O hospodárne zachádzanie s vykurovacou nebo chladiacou energiou sa starajú zväčšený povrch a endotermické procesy termokeramickej membrány.

Použité keramické duté telieska (bubble) predstavujú účinnú tepelnú bariéru. Teplo príjme obklopujúce spojivo (mostík) a tam se rýchlo a rovnomerne rozloží. Procesy odparovania sú tak možné, rovnomerné a kontrolovateľné. Sú zodpovedné za teploty povrchu a tým za výmenu žiarením.

Taktiež letná teplená ochrana pomocou vnútorného náteru a čo najväčší výťažok chladiaceho výkonu pre budovy sa docieli jedinečnými endotermickými procesmi v membráne. Flexibilné a rýchle reagovanie sú silné stránky endotermickej membrány ThermoShield.

Niekoľko zaujímavých čísiel:

Jeden meter štvorcový hladkého povrchu sa zväčší o trojnásobok až štvornásobok. V jednom metre štvorcovom 0,3 mm membrány je obsiahnutých cca 12 m2 gulového povrchu. Spojivo môže napučať o jednu čtvrtinu, pričom sa neuvolní od podkladu. Cca 380 ml vody sa môže aktivne preniesť za hodinu na meter štvorcový.

Spoločne s ďalšími technickými veličinami vytvárajú tieto vlastnosti žiadúci efekt pri prenose tepla spojeného s vlhkosťou. Účinky na úsporu energie môžeme presne vypočítať.

Toľko k technike, ktorá bola zapísaná ako užitný vzor a prihlásena ako patent.

Aký užitok vzniká a ako získame reálny odhad úspory energie s ThermoShieldom?

Základným predpokladom pre úsporu energie je odolnosť voči vonkajším vplyvom a hydrotermickým procesom moderného životného prostredia. Zabránenie vzniku trhlín, výmena žiarením, znížená konvekcia a kontrolované zabránenie kondenzátu na vnútornom a vonkajšom povrchu zachovajú nielen opticky bezvadný dojem, ale sú taktiež energeticky účinné.

Kvalita produktov ThermoShield je určovaná dvoma rozhodujúcimi zložkami:

za výkon produktov ThermoShield sú zodpovedné:
  • silanizované keramické mikroguličky (klimatická keramika)
  • fakultatívne synchronizujúce aktivátory v spojive
Týmto sa ThermoShield kvalitatívne a kvantitatívne líši ako od bežných kvalitných farieb, tak aj od napodobňujúcich produktov.