Systém úspory energie - dlhodobá ochrana - kolorizácia

ThermoShield je rodina multifunkčných špičkových povrchových náterov používaných predovšetkým v stavebníctve a to na fasády, strechy a interiéry.

Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu sa starajú o útulnú, pohodovú klímu vo všetkých budovách. Pomáhajú šetriť náklady na kúrenie i klimatizáciu a veľmi účinne chránia fasády a strechy pred škodlivými vplyvmi rôznych poveternostných podmienok. Významnou mierou zabraňujú starnutiu a zvetrávaniu stavebných konštrukcií. Pritom je ThermoShield v pomere cena/výkon rovnako výhodný ako normálna, vysoko kvalitná disperzná farba.

Produkty ThermoShield pochádzajú z USA a veľmi úspešne sa aplikujú po celom svete už 21 rokov. Na európskom kontinente sú distribuované a používané už od roku 1997.Taktiež sa tu od roku 2002 vyrábajú. ThermoShield pre svoje vynikajúce, vysoko nadštandardné a pre náterové hmoty neobvyklé vlastnosti, všade púta veľkú pozornosť. V minulých rokoch bolo produktmi ThermoShield ošetrených v celej Európe viac než 4 000 budov.

ThermoShield chráni váš dom, vaše zdravie i vašu peňaženku

Aplikovaný ThermoShield postupne transportuje zo stavebnej konštrukcie vlhkosť, ktorú murivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetrený plášť budovy sa pritom chová ako ľudská koža pri potení. Pri difúznom odparovaní je z povrchu steny odoberané teplo. Vnútro budovy sa tak účinne zbavuje nadbytočného tepla. Aby tento dôležitý proces mohol prebiehať nerušene, náter je chránený vlastnou reflexiou škodlivého podielu slnečného žiarenia pred zničením. Proti nežiadúcemu zahrievaniu povrchu budovy oslnením, pôsobí ThermoShield v súhre s pojivom nezávisle na použitom farebnom odtieni. Výsledok: v letných mesiacoch dochádza k citeľnému poklesu teploty v interiéri a zníženiu nákladov na klimatizáciu.

Iba suchý plášť v zime hreje

ThermoShield Exterieur súčasne pripravuje budovu v letných mesiacoch na zimu. Murivo sa vysušuje a získava lepšie tepelne izolačné vlastnosti a vyššiu schopnosť akumulovať teplo. Stáva sa tak zásobníkom tepla a vieme, že oproti zime nás ochráni suchý plášť. Budove postačuje menší vykurovací výkon, pretože "zásobník - murivo" je dostatočne naplnený a vyprázdňuje sa len pomaly. Vnútri budovy obyvatelia vnímajú zvýšenie teploty na vnútornom povrchu obvodových stien. Z toho vyplýva vyšší komfort bývania pri nižšom vykurovacom výkone.

PRODUKT

Procesy transportu vlhkosti a termické deje prebiehajú neustále taktiež v nasledujúcich rokoch. Keď vytiahneme sklenenú nádobu z ľadničky do tepla, vytvorí sa na jej vonkajšej strane veľké množstvo kondenzovanej vody. Rovnaký dej prebieha aj v murive, keď sa po zimných mesiacoch opäť otepľuje. Vlhkosť vzduchu na vonkajších stenách sa zráža a hneď sa zase odparuje. O prísun média pre chladenie budovy je teda permanentne postarané. A taktiež o suché steny v zimnom období.


Veľká vzhľadová rozmanitosť - jednoduché spracovanie

ThermoShield sa tónuje v celej rade aktuálnych trendových farieb. Pomocou počítačového programu na miešanie farieb ThermoShield môžeme realizovať cez 4 000 rôznych farebných odtieňov. Nájdete tak farbu, ktorá sa vám páči.

Produkty ThermoShield sa spracovávajú ako konvenčné farby. Dajú sa bez problémov nanášať na podklady ako omietka, betón alebo kov, špeciálne úpravy alebo zvláštne prípravy nie sú potrebné. Nanášanie sa prevádza valčekom alebo štetcom, pri väčších plochách môžeme použiť taktiež airless striekacie prístroje. Ochranná membrána zasychá plynulo. Behom spracovania, ani po jeho skončení sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé výpary.

Pre vašu istotu - doložená účinnosť

Mechanizmy účinku ThermoShield sú doložené početnými skúškami, testmi a referenciami. Vedľa technických parametrov boli preverované predovšetkým vlastnosti významne ovplyvňujúce úspory energie. Ako výsledky praktických aplikácií pri výstavbe obytných budov a priemyslových objektov na celom svete, tak aj vedecké výskumy a merania renomovaných inštitútov a univerzít, viedli dokonca k podaniu patentových prihlášok. Veľmi pozitívne referencie zaručujú istotu dlhodobého zachovania funkcií ochrany stavieb a prínosy pre úsporu energie.

ThermoShield je špičkový ekologický produkt, ktorý ponúka veľké spektrum možností úpravy, po dlhú dobu chráni stavebnú konštrukciu, vytvára zdravý životní priestor a príjemné klíma v miestnosti.