Celá rada vedcov a užívateľov vo všetkých častiach zeme bola ochotná nezaujato preveriť vlastnosti ThermoShieldu. Už 18 rokov šetria ľudia na celom svete, na Sibíri rovnako ako v púštnych zónach štátov okolo Perského zálivu, s ThermoShieldom energiu - a to v horúčavách aj v zime. Veľa extrémne rozdielnych problémov týchto klimatických zón sa použitím ThermoShieldu vyriešili. Povrchy tenké niekoľko desatín milimetra tak dnes urobia to, čo predtým vedeli iba hrubé múry.

Prečo by mali technológie náterov s termokeramickými membránami podporiť ľudia tiež v miernejších podnebných pásmach ako je stredná Európa? Predovšetkým preto, aby ekologicky a zdravo bývali.

Princíp úspory energie, ktorý je základom ThermoShield, je dnes vedecky nesporne dokázaný. Na nasledujúcich stranách nájdete všetky teoretické podklady a vedecké poznatky.

Následky nepremyslenej izolácie

Vlhkosť a teplo - to sú dva významné faktory, hrajúce rolu v celoročných premenlivých klimatických podmienkach. Obidva sú navzájom komplexne prepojené. Táto skutočnosť sa v priebehu masívneho uvádzania súčasných izolačných materiálov na trh veľa rokov ignorovala.

V budúcnosti sa však izolačné materiály musia podrobiť kritickému rozboru. Podľa niektorých odborných vyjadrení dodnes neexistujú žiadne overené vedecké výskumy, bezpochyby dokazujúce účinok izolácie. V mnohých prípadoch môžu byť klasické izolačné materiály rozhodne užitočné. Nemali by sa ale nepremyslene používať všade, lebo často spôsobujú vedľajšie účinky, ktoré nie sú ani hospodárne, ani zdravotne nezávadné.

Vedecky je možné tieto účinky zachytiť najskôr potom, ako sa zohľadnia tiež prenosy vlhkosti, vplyvy žiarenia a vlhkosti počas nestabilných situácií - teda presne bežné, každodenné podmienky.

Na základe skúseností s izoláciou našich domov vykonávaných už mnoho rokov sa medzitým prejavujú škodlivé následky: rast pliesní, rias a iné nepríjemné zmeny pôvodne zdravého klímatu bývania a stavebnej substancie. Matematicky vypočítané úspory energie neexistujú alebo nie sú v žiadnom vzťahu k ekonomickým nákladom.

Problémy vyhlášky o úspore energie v praxi

Aby sa obmedzila spotreba energie na vykurovanie budov a prípravu teplej vody, vydala spolková vláda SRN k 1. februáru 2002 vyhlášku o úspore energie (EnEV). V nej je obsiahnutá taktiež bývalá vyhláška o vykurovacích zariadeniach (HeizAnlV) a vyhláška o tepelnej ochrane (WschV).

Cieľom vyhlášky je zlepšenou tepelnou izoláciou, zabránením tepelných mostov, využitím slnečnej energie, lepšími oknami a modernejšími vykurovacími a klimatizačnými zariadeniami znížiť spotrebu energie v starých stavbách aj v novostavbách. Spotreba by v budúcnosti nemala byť vyššia ako 7 litrov oleja alebo plynu na meter štvorcový na rok.

V novostavbách je od tej doby štandardom nízko energetický dom. Veľa starých stavieb sa energeticky rekonštruuje. Autor vyhlášky musel mať ale sám pochybnosti o efektívnosti opatrení, ktoré zamýšľal, pretože otvára celú radu oslobodzujúcich skutočností, ktoré majú zohľadniť očakávané stavebno fyzikálne a ekonomické problémy. Nestane sa tu nakoniec pravidlo výnimkou?

K tomu tlačová správa ddp zo dňa 6. apríla 2002:

Výnimky sú možné

Jak uviedol Bernhard Riedl zo Zväzu súkromných stavebníkov, sú v jednotlivom prípade vo vyhláške pre úsporu energie možné výnimky alebo oslobodenia. Oslobodenie je napr. možné v prípade, že požiadavky vedú kvôli zvláštnym okolnostiam na základe neprimeraných nákladov alebo iným spôsobom k neoprávnenej tvrdosti - keď sa náklady nevyprodukujú úsporami. To je prípad, keď sa dodatočnou izoláciou zhorší celková energetická bilancia domu v prípade masívnej stavebnej metódy - v porovnaní so solárnymi ziskami, ktoré stavebný materiál predtým dobre prijímal a ukladal. Môžeme sa nechať oslobodiť, keď sa po prevedení izolácie spotrebuje viac energie ako predtým, zmena je teda neekonomická. U stavebných pamiatok sú taktiež možné výnimky. Tiež, keď sa izoláciou ohrozí stavebná substancia, napr. tvorbou kondenzátu alebo pliesní, je žiadosť o výnimku alebo oslobodenie sľubujúce úspech. Zdôvodnenú žiadosť podajte písomne a bez predpísanej formy na príslušnom stavebnom úrade.

To teda znamená, že energetická rekonštrukcia starých stavieb musí byť predovšetkým jedna: hospodárna. Zákon o úspore energie, ktorý tvorí základ pre vyhlášku o úspore energie, síce predpisuje, že sa musí šetriť energia, akou technológiou, to je však ponechané na vlastníkovi budovy. ThermoShield splňuje požiadavky zákona o úspore energie vo zvláštnej miere, a preto sa stále častejšie používa k rekonštrukcii starých stavieb.